NEUCA - podsumowanie wyników, 1Q 2016

Healthcare

grupa-neuca
 • Warszawa, 12 maja 2016 Podsumowanie wyników 1Q 2016 r.
 • Agenda strona 2 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 • Podsumowanie 1Q 2016 • Rynek i wyniki finansowe • Realizacja prognozy po 1Q i podział zysku • Nowe obszary biznesowe • Wyzwania na kolejne kwartały 2016
 • Podsumowanie wyników 1Q 2016* strona 3 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 Dług netto/EBITDA 114 mln/155 mln=0,74 35,2 mln zł zysku netto przy 7% wzroście r/r 52,3 mln zł EBITDA przy 12% wzroście r/r * wyniki bez zdarzeń jednorazowych
 • Rosnący rynek hurtu aptecznego strona 4 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 6,51 5,99 6,24 6,47 7,12 6,38 6,44 6,57 7,49 1,7% 4,4% 4,9% 9,9% 9,3% 6,9% 3,5% 1,6% 5,2% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q Wartość rynku hurtu aptecznego w kwartałach oraz dynamika r/r w kwartałach 1Q 2014 – 1Q 2016 (mld zł) • Dynamika rynku w pierwszym kwartale wyższa od oczekiwań z początku 2016 r. • Wpływ warunków pogodowych na wzrost wartości rynku 2014 2015 2016
 • Pozycja rynkowa NEUCA strona 5 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 25,0 28,5 30,3 30,1 29,2 29,3 28,4 29,4 28,3 1Q 2014 2Q 2014 3Q 2014 4Q 2014 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 Kwartalne udziały Grupy NEUCA w rynku hurtu aptecznego w latach 1Q 2014 – 1Q 2016 (%) • Znaczący wzrost udziałów rynkowych w segmencie aptek niezależnych • Świadoma rezygnacja z obsługi najniżej rentownych kontraktów w segmencie aptek sieciowych
 • Nasza misja strona 6 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 Zapewniamy lepszą przyszłość wszystkim niezależnym Aptekom w Polsce.
 • Satysfakcja klienta* - NEUCA liderem jakości strona 7 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 * Dane pochodzą z opracowania Monitor Apteczny publikowanego przez IMS za 1Q 2016 Serwis reklamacyjny Serwis telemarketingowySerwis transportowy Serwis logistyczny 4,48 4,19 4,09 NEUCA Pelion Farmacol 4,55 4,37 4,31 NEUCA Pelion Farmacol 4,57 4,35 4,33 NEUCA Pelion Farmacol 4,43 4,29 4,23 NEUCA Pelion Farmacol 4,26 4,14 4,13 NEUCA Pelion Farmacol Oferta regularna Oferta promocyjna 4,28 4,15 4,12 NEUCA Pelion Farmacol
 • strona 8 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 Szerokość asortymentuCiągłość zaopatrzenia 4,28 4,22 4,16 NEUCA Pelion Farmacol 4,34 4,24 4,27 NEUCA Pelion Farmacol Satysfakcja klienta* - NEUCA liderem jakości * Dane pochodzą z opracowania Monitor Apteczny publikowanego przez IMS za 1Q 2016 Warunki handlowe Poczucie bezpieczeństwa 4,41 4,32 4,33 NEUCA Pelion Farmacol 4,43 4,35 4,33 NEUCA Pelion Farmacol
 • strona 9 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016
 • Przychody ze sprzedaży [mln zł] strona 10 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 1 885 1 859 1Q 2015 1Q 2016 -1%
 • Zysk operacyjny i EBITDA* strona 11 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 EBIT [mln zł] 39,8 45,0 1Q 2015 1Q 2016 +13% • Wzrost rentowności działalności operacyjnej w 1Q 2016 r. o 15% 52,3 mln zł EBITDA w 1Q +12% r.r. * Wyniki po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych
 • Zysk brutto i netto* strona 12 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 • Brak zdarzeń jednorazowych w pierwszym kwartale Zysk brutto [mln zł] Zysk netto [mln zł] 39,3 44,3 1Q 2015 1Q 2016 +13% • Spadek kosztów finansowych o 7% * Wyniki po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych 32,9 35,2 1Q 2015 1Q 2016 +7%
 • Wzrost sprzedaży i zysku netto produktów własnych strona 13 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 21,5 26,5 1Q 2015 1Q 2016 Przychody ze sprzedaży [mln zł] Wynik netto [mln zł] +23% • 455 produktów w portfolio na koniec 1Q 2016 r.; wzrost o 9% r./r. • Optymalizacja istniejącego portfolio produktowego 5,3 6,0 1Q 2015 1Q 2016 +13%
 • REALIZACJA PROGNOZY PO 1Q I PODZIAŁ ZYSKU strona 14 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016
 • 2016 Realizacja prognozy wyniku netto po 1Q 2016 ZYSK NETTO GRUPY 35,2 mln zł PODSUMOWANIE WYNIKÓWstrona 15 32% realizacji Prognoza na 2016 r.: 110 mln zł
 • Podział zysku za 2015 r. strona 16 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 2 702 2 702 4 853 5 840 7 300 8 832 10 157 11 825 14 553 17 278 19 138 22 139 1,00 1,00 1,23 1,48 1,85 2,00 2,30 2,60 3,20 3,80 4,33 5,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wartość dywidendy [tys. zł] Wartość dywidendy na akcję [zł] • Dzień dywidendy: 7 maja; termin wypłaty dywidendy: 20 maja • Umorzenie ponad 86 tys. akcji własnych CAGR 17,4%
 • NOWE OBSZARY BIZNESOWE strona 17 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016
 • 1 x 3 5 strona 18 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 Przychodnie lekarskie Świat Zdrowia 8 9 • Ponad 47 mln zł zainwestowane w 31 placówek w 6 województwach • Dostęp do blisko 80 tys. pacjentów • Inwestycja w Medical Management (8 przychodni w Warszawie i okolicach) • Planowane inwestycje o wartości 30 mln zł w 2016 r., blisko 30% planu zrealizowane w 1Q 5 Liczba przychodni w danym województwie
 • strona 19 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 Badania kliniczne • Pozycja lidera na polskim rynku badań klinicznych z 8 ośrodkami badań klinicznych • Zrealizowany wykup mniejszościowych akcjonariuszy w Medica Pro Familia i planowane wycofanie spółki z rynku NewConnect 100 badań klinicznych prowadzonych przez ośrodki należące do Grupy NEUCA w 2015 r.
 • strona 20 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 Inwestycje w start – upy • Wdrożenie urządzenia Diabdis na początku maja 2016 r. • Wprowadzenie oprogramowania Mediporty do blisko 200 przychodni • Przejęcie na początku stycznia br. Ortopedio.pl, internetowego dystrybutora sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego • Poszukiwania i selekcja projektów przez dedykowany zespół - NEUkubator 3 inwestycje zrealizowane w ostatnich kilkunastu miesiącach
 • WYZWANIA NA KOLEJNE KWARTAŁY 2016 strona 21 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016
 • Wyzwania na kolejne kwartały 2016 roku strona 22 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 BUDOWA SIECI PRZYCHODNI WZROST SPRZEDAŻY PRODUKTÓW WŁASNYCH KLUCZOWE WYZWANIA PRACA NAD DALSZĄ POPRAWĄ SATYSFAKCJI KLIENTA REALIZACJA CELÓW BUDŻETOWYCH ROZWÓJ BADAŃ KLINICZNYCH I WDROŻENIE PROJEKTU DIABDIS WYKORZYSTANIE SYNERGII W NOWYCH BIZNESACH PACJENCKICH PRACA NAD PLATFORMĄ ZAMÓWIEŃ APTECZNYCH
 • DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
Please download to view
23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Text
 • Warszawa, 12 maja 2016 Podsumowanie wyników 1Q 2016 r.
 • Agenda strona 2 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 • Podsumowanie 1Q 2016 • Rynek i wyniki finansowe • Realizacja prognozy po 1Q i podział zysku • Nowe obszary biznesowe • Wyzwania na kolejne kwartały 2016
 • Podsumowanie wyników 1Q 2016* strona 3 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 Dług netto/EBITDA 114 mln/155 mln=0,74 35,2 mln zł zysku netto przy 7% wzroście r/r 52,3 mln zł EBITDA przy 12% wzroście r/r * wyniki bez zdarzeń jednorazowych
 • Rosnący rynek hurtu aptecznego strona 4 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 6,51 5,99 6,24 6,47 7,12 6,38 6,44 6,57 7,49 1,7% 4,4% 4,9% 9,9% 9,3% 6,9% 3,5% 1,6% 5,2% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q Wartość rynku hurtu aptecznego w kwartałach oraz dynamika r/r w kwartałach 1Q 2014 – 1Q 2016 (mld zł) • Dynamika rynku w pierwszym kwartale wyższa od oczekiwań z początku 2016 r. • Wpływ warunków pogodowych na wzrost wartości rynku 2014 2015 2016
 • Pozycja rynkowa NEUCA strona 5 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 25,0 28,5 30,3 30,1 29,2 29,3 28,4 29,4 28,3 1Q 2014 2Q 2014 3Q 2014 4Q 2014 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 Kwartalne udziały Grupy NEUCA w rynku hurtu aptecznego w latach 1Q 2014 – 1Q 2016 (%) • Znaczący wzrost udziałów rynkowych w segmencie aptek niezależnych • Świadoma rezygnacja z obsługi najniżej rentownych kontraktów w segmencie aptek sieciowych
 • Nasza misja strona 6 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 Zapewniamy lepszą przyszłość wszystkim niezależnym Aptekom w Polsce.
 • Satysfakcja klienta* - NEUCA liderem jakości strona 7 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 * Dane pochodzą z opracowania Monitor Apteczny publikowanego przez IMS za 1Q 2016 Serwis reklamacyjny Serwis telemarketingowySerwis transportowy Serwis logistyczny 4,48 4,19 4,09 NEUCA Pelion Farmacol 4,55 4,37 4,31 NEUCA Pelion Farmacol 4,57 4,35 4,33 NEUCA Pelion Farmacol 4,43 4,29 4,23 NEUCA Pelion Farmacol 4,26 4,14 4,13 NEUCA Pelion Farmacol Oferta regularna Oferta promocyjna 4,28 4,15 4,12 NEUCA Pelion Farmacol
 • strona 8 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 Szerokość asortymentuCiągłość zaopatrzenia 4,28 4,22 4,16 NEUCA Pelion Farmacol 4,34 4,24 4,27 NEUCA Pelion Farmacol Satysfakcja klienta* - NEUCA liderem jakości * Dane pochodzą z opracowania Monitor Apteczny publikowanego przez IMS za 1Q 2016 Warunki handlowe Poczucie bezpieczeństwa 4,41 4,32 4,33 NEUCA Pelion Farmacol 4,43 4,35 4,33 NEUCA Pelion Farmacol
 • strona 9 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016
 • Przychody ze sprzedaży [mln zł] strona 10 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 1 885 1 859 1Q 2015 1Q 2016 -1%
 • Zysk operacyjny i EBITDA* strona 11 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 EBIT [mln zł] 39,8 45,0 1Q 2015 1Q 2016 +13% • Wzrost rentowności działalności operacyjnej w 1Q 2016 r. o 15% 52,3 mln zł EBITDA w 1Q +12% r.r. * Wyniki po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych
 • Zysk brutto i netto* strona 12 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 • Brak zdarzeń jednorazowych w pierwszym kwartale Zysk brutto [mln zł] Zysk netto [mln zł] 39,3 44,3 1Q 2015 1Q 2016 +13% • Spadek kosztów finansowych o 7% * Wyniki po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych 32,9 35,2 1Q 2015 1Q 2016 +7%
 • Wzrost sprzedaży i zysku netto produktów własnych strona 13 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 21,5 26,5 1Q 2015 1Q 2016 Przychody ze sprzedaży [mln zł] Wynik netto [mln zł] +23% • 455 produktów w portfolio na koniec 1Q 2016 r.; wzrost o 9% r./r. • Optymalizacja istniejącego portfolio produktowego 5,3 6,0 1Q 2015 1Q 2016 +13%
 • REALIZACJA PROGNOZY PO 1Q I PODZIAŁ ZYSKU strona 14 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016
 • 2016 Realizacja prognozy wyniku netto po 1Q 2016 ZYSK NETTO GRUPY 35,2 mln zł PODSUMOWANIE WYNIKÓWstrona 15 32% realizacji Prognoza na 2016 r.: 110 mln zł
 • Podział zysku za 2015 r. strona 16 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 2 702 2 702 4 853 5 840 7 300 8 832 10 157 11 825 14 553 17 278 19 138 22 139 1,00 1,00 1,23 1,48 1,85 2,00 2,30 2,60 3,20 3,80 4,33 5,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wartość dywidendy [tys. zł] Wartość dywidendy na akcję [zł] • Dzień dywidendy: 7 maja; termin wypłaty dywidendy: 20 maja • Umorzenie ponad 86 tys. akcji własnych CAGR 17,4%
 • NOWE OBSZARY BIZNESOWE strona 17 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016
 • 1 x 3 5 strona 18 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 Przychodnie lekarskie Świat Zdrowia 8 9 • Ponad 47 mln zł zainwestowane w 31 placówek w 6 województwach • Dostęp do blisko 80 tys. pacjentów • Inwestycja w Medical Management (8 przychodni w Warszawie i okolicach) • Planowane inwestycje o wartości 30 mln zł w 2016 r., blisko 30% planu zrealizowane w 1Q 5 Liczba przychodni w danym województwie
 • strona 19 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 Badania kliniczne • Pozycja lidera na polskim rynku badań klinicznych z 8 ośrodkami badań klinicznych • Zrealizowany wykup mniejszościowych akcjonariuszy w Medica Pro Familia i planowane wycofanie spółki z rynku NewConnect 100 badań klinicznych prowadzonych przez ośrodki należące do Grupy NEUCA w 2015 r.
 • strona 20 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 Inwestycje w start – upy • Wdrożenie urządzenia Diabdis na początku maja 2016 r. • Wprowadzenie oprogramowania Mediporty do blisko 200 przychodni • Przejęcie na początku stycznia br. Ortopedio.pl, internetowego dystrybutora sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego • Poszukiwania i selekcja projektów przez dedykowany zespół - NEUkubator 3 inwestycje zrealizowane w ostatnich kilkunastu miesiącach
 • WYZWANIA NA KOLEJNE KWARTAŁY 2016 strona 21 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016
 • Wyzwania na kolejne kwartały 2016 roku strona 22 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016 BUDOWA SIECI PRZYCHODNI WZROST SPRZEDAŻY PRODUKTÓW WŁASNYCH KLUCZOWE WYZWANIA PRACA NAD DALSZĄ POPRAWĄ SATYSFAKCJI KLIENTA REALIZACJA CELÓW BUDŻETOWYCH ROZWÓJ BADAŃ KLINICZNYCH I WDROŻENIE PROJEKTU DIABDIS WYKORZYSTANIE SYNERGII W NOWYCH BIZNESACH PACJENCKICH PRACA NAD PLATFORMĄ ZAMÓWIEŃ APTECZNYCH
 • DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
Comments
Top